Nova carinska tarifa

by SASCO on February 10, 2010

Zakon o Carinskoj tarifi (“Službeni glasnik RS”, br. 62/2005) je na snazi od 26.07.2005. godine. Razlog donošenja novog zakona o carinskoj tarifi je usaglašavanje carinskih stopa koje predstavlja prvi korak primene Akcionog plana harmonizacije koji će omogućiti slobodu kretanja robe i kapitala kroz celu zemlju i približiti nas standardima Evropske unije u ovoj oblasti.

Naša zemlja jedna od članica Svetske carinske organizacije i kao njena članica je u obavezi da na svakih pet godina usklađuje carinske tarife sa harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka (HS cod). Dok Evropska unija vrši izmene carinske tarife svake godine tako da će i naša carinska tarifa morati da se usklađuje sa njima. Usklađivanjem se postiže efikasnije sporovođenja carinskog postupka, primena sporazuma o slobodnoj trgovini i drugih međunarodnih sporazuma.

Ovde možete da skinete carinsku tarifu za 2010 godinu:

Carinska tarifa za 2010

Share

{ 2 comments… read them below or add one }

mmimp February 10, 2010 at 8:34 am

Hvala na dokumentu, bas sam trazila za 2010 godinu 🙂

Stanislav Pejak February 10, 2010 at 8:48 am

Vrlo korisna informacija!

Leave a Comment

Next post: